Politie Nederland

Commissie toezicht arrestantenzorg - Drachten

Alle vacatures Print Solliciteer
NederlandsEnglish

Vacature

Plaatsingsdatum 15-05-2018 Functiecategorie Advies / Consultancy
Standplaats Drachten Niveau Professional
Opleidingsniveau HBO Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 2 - 24 Salaris onkostenvergoeding
COMMISSIE TOEZICHT ARRESTANTENZORG

Sinds 2001 is wettelijk vastgelegd dat er een commissie is, volledig bestaande uit onafhankelijke leden, die toezicht houdt op de arrestantenzorg. Dit toezicht geeft inzicht in de manier waarop de politie omgaat met de aan haar zorg toevertrouwde arrestanten. Burgers en ingeslotenen kunnen door onafhankelijk toezicht op de arrestantenzorg meer vertrouwen in de politie krijgen, waardoor de legitimiteit van het politieoptreden versterkt wordt. Het is goed dat de maatschappij zelf controleert dat personen die zijn ingesloten juist worden bejegend.

De Commissie Toezicht Arrestantenzorg Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe incl. de Waddeneilanden), heeft tot taak toezicht te houden op huisvesting, transport, veiligheid, verzorging en bejegening van ingeslotenen in (en naar) de politiebureaus en cellencomplexen, die binnen de eenheid Noord-Nederland door de politie gebruikt worden.

Voor deze commissie zijn we op zoek naar :

twee enthousiaste en kundige commissieleden


De commissie is divers samengesteld. Vanuit hun eigen maatschappelijke achtergrond brengen de leden specifieke kennis, deskundigheid en ervaring in. Relevante achtergronden voor de leden die wij op dit moment zoeken zijn een arts, veiligheidsdeskundige of inhoudelijk deskundige in de jeugdzorg

De functie
De commissie stelt zich regelmatig door eigen waarneming op de hoogte van de kwaliteit van arrestantenzorg. Daarvoor bezoekt zij periodiek alle locaties binnen de eenheid, waar personen door de politie kunnen worden ingesloten. Naast haar toezichthoudende taak, geeft zij gevraagd en ongevraagd advies en inlichtingen aan de korpschef over aangelegenheden betreffende het insluiten van verdachten.

Een commissielid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met mogelijke verlenging van nogmaals vier jaren.

Profiel
  • binding met het geografische werkgebied
  • HBO/WO werk- en denkniveau
  • in staat om na een inwerkperiode, zelfstandig inspecties te verrichten
  • goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de commissie zijn van groot belang. Daarom komen niet voor benoeming in aanmerking personen die een actieve rol hebben in de keten van opsporing en vervolging, en in verband daarmee in cellencomplexen van de politie komen en/of rechtstreeks contact hebben met de ingeslotenen.

De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in de uitoefening van hun taak ter kennis komt. Hiervoor ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring.

Een screening door de politie maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Vergoeding
De commissie komt ca. 5 maal per jaar bijeen in vergadering. Daarnaast legt ieder lid gemiddeld 10 inspectiebezoeken per jaar af. De werkzaamheden nemen ongeveer 15 dagdelen op jaarbasis in beslag (5 vergaderingen, 10 inspecties). De leden ontvangen een onkostenvergoeding op grond van het Besluit vergoedingen toezicht arrestantenzorg politie.

Informatie en reageren
Interesse in deze functie? Stuur dan uw sollicitatiebrief met cv uiterlijk 25 mei 2018 naar via de 'Solliciteer' button onder vermelding van “Lid commissie toezicht arrestantenzorg”. Meer informatie? Bel naar mevr. M. Bolwijn (voorzitter) tel: 06-24248175 of kijk op www.toezichtarrestantenzorg.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Advies / Consultancy
Branch(es) Defensie / Politie / Brandweer
Provincie(s) Friesland
Trefwoorden Vacature, Parttime, Noord-Nederland, Commissielid.

Contactgegevens

Contactpersoon M. Bolwijn
Telefoon 06-24248175

Vestigingsplaats

Solliciteer